AyDM4BUkQa

Dino Simić

28.07.1966. – 14.10.1991.

Rođen 28.07.1966. u Belišću.

Živio u Zagrebu, neoženjen.

Pripadnik postrojbe HOS-a, 125 brigada HV.

Poginuo 14.10.1991. između sela Bročice i Jasenovca.

Sahranjen u Zagrebu.

Slava mu i hvala.

logo-footer