AyDM4BUkQa

Miroslav Blažek

02.09.1961. – 15.12.1991.

Rođen 02.09.1961. u Peterancu, zajedno s obitelji živio je u Kuzmincu. Bio je prije rata djelatnik Podravke.

U 117. brigadi HV Koprivnica bio je sa činom Zastavnika.

Stradao je na novljanskom bojištu 15.12.1991. u Grabovcu.

Sahranjen je na gradskom groblju u Koprivnici.

Slava mu i hvala.

logo-footer