AyDM4BUkQa

Milan Slavko Filipović

11.08.1967. – 17.01.1994.

Rođen 11.08.1967. godine.

Stradao 17.01.1994. godine.

Slava mu i hvala.

logo-footer