AyDM4BUkQa

Vladimir Fabijanec

01.03.1951. – 25.10.1991.

Rođen 01. 03. 1951.g. u Kutini

Završio Srednju {kolu u Kutini kao Bravar. Zaposlen u „Petrokemija“ Kutina.

Oženjen. Supruga Đurđica, 2 djece

Pripadnik 56. samostalne bojne ZNG Kutina. Posmrtni čin: natporu~nik

Poginuo u selu Bujavica kod Novske, 25. 10. 1991.

Posljednje počivalište na groblju u Kutini.

Slava mu i hvala.

logo-footer