AyDM4BUkQa

Darko Sabljak

04.10.1968. – 16.11.1991.

Rođen 04. 10. 1968. godine u Varaždinu. Živio u Križevcima.

Stradao 16. 11. 1991. za vrijeme akcije u Popovcu kod Novske.

Posljednje počivalište nalazi se na groblju Cirkvena kod Svetog Ivana Žabno.

Slava mu i hvala.

logo-footer