TROKUT NOVSKA_qrcode-11-150x150

Marinko Bašić

19.08.1971. – 15.09.1991.

Rođen 19. 08. 1971. godine.

Stradao 15. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

logo-footer