AyDM4BUkQa

Božidar Vlahović

18.05.1966. – 29.10.1991.

Rođen 18.05.1966. u Tociljevcu, općina Nova Rača, s prebiva-lištem Tociljevac 131, Nova Rača. Po struci ljevač, NSS.

Bio u radnom odnosu u Tvornici traktora – ljevaonica Bjelovar.

Pripadnik oklopno-mehanizirane bojne 105. brigade HV od 07.10.1991. Obnašao je dužnost člana posade BVP.

Poginuo je 29.10.1991. u oklopnom transporteru pri napadu na selo Bair-Trokut kod Novske u akciji izvlačenja ranjenika. Pri napadu OT bio je pogođen protuoklopnom granatom od čega je zadobio smrtne rane.

Posmrtno odlikovan ordenom Zrinski i Frankopan.

Posljednje počivalište nalazi se na mjesnom groblju Nova Rača.

Slava mu i hvala.

logo-footer