Rođen 15.01.1962.

Živio je u Brestači gdje je i pokopan.

Slava mu i hvala.

logo-footer