Rođen 29. 05. 1952. godine.

Stradao 15. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

logo-footer