AyDM4BUkQa

Daniel Horvat

14.05.1964. – 09.09.1991.

Rođen 14. 05. 1964. godine.

Stradao 09. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

.

logo-footer