AyDM4BUkQa

Marius Koprić

12.10.1965. – 22.07.1991.

Rođen 12. 10. 1965. godine.

Stradao 22. 07. 1991. godine u Čakovcima kod Slakovaca.

Slava mu i hvala.

logo-footer