AyDM4BUkQa

Ivan Horvat

19.12.1971. – 16.09.1991.

Rođen 19. 12. 1971. godine.

Stradao 16. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

logo-footer