AyDM4BUkQa

Darko Musij

31.01.1959. – 11.02.1995.

Rođen 31.01.1959.

Pripadnik 125. pukovnije HV.

Umro u Lipovljanima 11.02.1995.

Slava mu i hvala.

logo-footer