DVD BREGANA NOVI

DVD BREGANA

Datum osnivanja: 1909.

[just_icon icon_type=”selector” icon=”Defaults-paperclip” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#333333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ icon_align=”center” tooltip_disp=”bottom” tooltip_text=”Pogledaj prilog” icon_link=”url:http%3A%2F%2Flogro.hr%2Fqr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fhimna1.gif||target:%20_blank”][just_icon icon_type=”selector” icon=”Defaults-group” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#333333″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ icon_align=”center” icon_link=”url:http%3A%2F%2Flogro.hr%2Fqr%2Fudruge%2Fdvd-bregana%2Fclanovi-dvd-bregana%2F||target:%20_blank” tooltip_disp=”bottom” tooltip_text=”Pogledaj clanove”]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bregana dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, registrirana pri Uredu za opću upravu Zagrebačke županije. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi izvršni i pričuvni članovi koji su poslovno sposobni. Ostala tijela Društva su predsjednik, Upravni odbor koji se sastoji od 11 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 5 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 članova.

Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu grada Samobora i Zagrebačke Županije, te preko njih u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Društvo u sadašnjem četverogodišnjem mandatu predstavljaju i zastupaju predsjednik Vladimir Hribar, zapovijednik Juraj Matijaščić, te tajnik Zvonko Trkeš.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bregana osnovano je 07.veljače 1909 godine u Tvornici štapova u Bregani.Dijeluje na području mjesta,sela i naselja Bregana, Mala Jazbina, Velika Jazbina, Samoborski Lug i Podvrh i uz područje državne granice sa Republikom Slovenijom.

http://www.dvdbregana.hr/

logo-footer