TROKUT NOVSKA_qrcode-11-150x150

Damir Barlović

19.04.1962. – 10.09.1991.

Rođen 19. 04. 1962. godine.

Stradao 10. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

logo-footer