OBITELJ PAAR

paar-stablo

Ime: Josipa

Prezime: Noršić

Info:

Rođena je 11.06.1875., umrla je 28.05.1947. Bila je poljoprivrednik. Otac joj je bio Josip Kalingar, a majka Bara rođena Križetić. Matica umrlih Samobor 15/1947.

Ime: Josip

Prezime: Noršić

Info:

Rođen je 09.07.1861., umro je 14.05.1950. Bio je bačvar. Sin Jure i Dore Noršić. Matica umrlih 26/1950.

 

Ime: Adolf

Prezime: Paar

Info:

Rođen je 14.10.1902., umro je 22.02.1984. Sin Adolfa i Barice Paar (rođene Mataušić – Cerje Samoborsko). Nadcestar za područje Samobora i Svete Nedelje.

 

Ime: Dragica

Prezime: Paar

Info:

Rođena je 07.10.1919., umrla je 10.05.2008. Kći Josipa i Josipe Noršić. Bila je kućanica. Živjeli u Samoboru, Zagrebačka 3. (prije), sada Zagrebačka 17.

logo-footer