AyDM4BUkQa

Ivan Posavac

20.05.1969. – 29.10.1991.

Rođen 20. 05. 1969. u Varaždinu.

Ranjen 29. 10. 1991. u Novskoj. Od posljedica ranjavanja umro u bolnici u Zagrebu 23. 11.1991.

Slava mu i hvala.

logo-footer