qrcode 151.brigada

Srećko Hržić

14.03.1966. – 17.08.1993.

Rođen 14.3.1966. u Samoboru, roditelji otac Ivan i majka Ana. Hrvat, rimokatolik, neoženjen. Školovao se u Samoboru, te stekao zvanje  KV glodač . Pripadnik je 151. samoborske brigade HV od 7.11.1991.g. u kojoj ostaje do 10.7.1992.g. a samo dan kasnije pristupa 1. gardijskoj brigadi – Tigrovi, s kojom odlazi na Južno bojište gdje nažalost pogiba 17.8.1993. Posmrtno je odlikovan Spomenicom domovinskog rata i ordenom reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Spomen zahvalnicom „Tigar“,  plaketom Tigar i ordenom reda hrvatskog trolista. Posmrtno mu je dodijeljen  čin časničkog namjesnika. Posljednje počivalište našao je na gradskom groblju u Samoboru. Slava mu i hvala.

logo-footer