qrcode 151.brigada

Marijan Sirovica

02.09.1965. – 05.02.1994.

Rođen 2.9.1965. u Samoboru, roditelji otac Petar i majka Ankica. Hrvat, rimokatolik, neoženjen. Završio je srednju školu za kovinotokara, zaposlen do Domovinskog rata. Pripadnik je 151. samoborske brigade HV od 18.9.1991. pa sve do demobilizacije 12.7.1992. Odmah potom prelazi u 153.brigadu HV u čijim redovima ostaje do 12.1.1993.g. kada odlazi u školu HV. Svoj mladi život završava tragično 5.2.1994.g. Posmrtno je odlikovan Spomenicom domovinskog rata i ordenom reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Posmrtno mu je dodijeljen čin časničkog namjesnika. Posljednje počivalište nalazi se na mjesnom groblju Veliki Lipovec. Slava mu i hvala.

logo-footer