AyDM4BUkQa

Srećko Demeter

28.12.1972. – 23.11.1991.

Rođen 28. 12. 1972. u Kutini.

Roditelji majka Katica, otac Stjepan.

Zbog Domovinskog rata prekinuo školovanje na Policijskoj akademiji.

Živio u selu Gornja Gračenica, općina Popovača.

Pripadnik 56. samostalnog bataljuna ZNG Kutina.

Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata te odličjem Zrinskog i Frankopana.

Natporučnik, stradao u selu Korita kod Novske 23. 11. 1991.

Posljednje počivalište na groblju u Voloderu.

Slava mu i hvala.

logo-footer