AyDM4BUkQa

Milorad Leban

24.09.1953. – 15.11.1991.

Rođen 24.09.1953. u Radeljevom selu. Prebivalište Severovec 1. Koprivnica, po zanimanju bio trgovac.

Pripadnik 117. brigade Koprivnica.

Stradao od minobacačke granate u s. Bair-Novska 15.11.1991.

Posmrtno odličje „Zrinski Frankopan’’.

Oženjen suprugom Marijom, otac Danijele i Danijela.

Sahranjen na Gradskom groblju u Koprivnici.

Slava mu i hvala.

logo-footer