AyDM4BUkQa

Stjepan Lazar

12.11.1954. – 27.12.1991.

Rođen 12. 11. 1954. u mjestu Selci Čakovački.

Stradao 27. 12. 1991. za vrijeme akcije u Novskoj.

Posljednje počivalište nalazi se na groblju Sveti Ilija kod Varaždin Brega.

Slava mu i hvala.

logo-footer