AyDM4BUkQa

Antun Gašparović

02.07.1941. – 31.10.1991.

02.07.1941. – 31.10.1991.

Radio u HŽP-u kao strojovođa, živio u Jazavici. Otac Marijane, Valentine i Željka.

Dragovoljac – pripadnik Narodne zaštite.

Poginuo u Lipovljanima prilikom raketiranja.

Slava mu i hvala.

logo-footer