AyDM4BUkQa

Stjepan Kalfić

09.04.1967. – 20.1.1992.

Rođen 09. 04. 1967. godine.

Umro 20. 01. 1992. godine od posljedica ranjavanja u Zagrebu.

Slava mu i hvala.

 

logo-footer