AyDM4BUkQa

Miroslav Ćuk

28.04.1969. – 16.09.1991.

22 MIROSLAV ĆUK
151_grb

Rođen 28. 04. 1969. godine.

Stradao 16. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

logo-footer