AyDM4BUkQa

Boris Jerenić

06.05.1962. – 16.09.1991.

52 boris jerenić
151_grb

Rođen 06. 05. 1962. godine.

Stradao 16. 09. 1991. godine u Novoj Gradiški.

Slava mu i hvala.

logo-footer